Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 19.03.2012

Møtested  : 3. etasje, Herredshuset, Verdal
Dato         : 19.03.2012
Tid           : 13:00 - 15:00
Til stede   : 8 representanter

  Sakliste som Word - Protokoll som Word
  Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

  Sakliste
  Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
  PS 008/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
  PS 009/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
  PS 010/12 Orientering fra leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret Saksframlegg
  Protokoll
  PS 011/12 Revidert ansettelsesreglement Saksframlegg
  Vedlegg 1
  Protokoll
  PS 012/12 Rapportering til AMU sykefraværstall Saksframlegg
  Vedlegg 1
  Protokoll
  PS 013/12 AKAN-arbeidet i Levanger kommune og Verdal kommune - Årsrapport til arbeidsmiljøutvalgene 2011 Saksframlegg Protokoll
  PS 014/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget Saksframlegg Protokoll
  PS 015/12 Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Orientering v/ Organisasjonssjef Inger Johanne Uthus -
  Protokoll
  PS 016/12 Orienteringer - Protokoll
  Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 19.03.2012
  Navn Funksjon Møter Merknad
  Kristin Bratseth  Leder Ja
  Kristin Gomo Hallem Medlem Ja
  Lise Heggdal Medlem Ja
  Geir Sandholm Medlem  Ja
  Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja
  Jostein Grimstad Medlem Ja
  Frode Kvittem Medlem Ja
  Trine Wågø Olsen Medlem Ja
  Fra administrasjonen møtte
  Navn Stilling Merknad
  Anne Grete Wold HMS-kordinator
  Inger Johanne Uthus Organisasjonssjef
  Bjørn Engelin Personalrådgiver

  Ellers møtte:
  Rune Holmlimo, AktiMed
  Sølvi Melvold og Sissel Eva Skrove, Servicekontoret (sak 10/12)
  PS 008/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Rådmannen i Levanger ønsker å orientere om OU 2012 under Orienteringer.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Innkalling og sakliste godkjennes.
  PS 009/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Protokoll fra siste møte godkjennes
  PS 010/12 Orientering fra leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig.


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.


  PS 011/12
  Revidert ansettelsesreglement Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Administrasjonsutvalget i Verdal kommune og Levanger kommune, vedtar forslaget til revidert ansettelsesreglement for Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune.
  PS 012/12
  Rapportering til AMU sykefraværstall  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær til orientering.


  PS 013/12 AKAN-arbeidet i Levanger kommune og Verdal kommune - Årsrapport til arbeidsmiljøutvalgene 2011  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.
  PS 014/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møtet:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til forslaget til årshjul  PS 015/12 Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen. Orientering v/ Organisasjonssjef Inger Johanne Uthus
   
  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møtet:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Saken tas til orientering.  PS 016/12 Orienteringer Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 19.03.2012

  BEHANDLING:
  Rådmann Ola Stene: Orienterte om OU-prosessen som er i gang i Levanger kommune. Lenke for mer informasjon: http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/OU-2012/.

  HMS-koordinator Anne Grete Wold: Orienterte om stor interesse for grunnkurs arbeidsmiljø. Det blir kjørt to kurs i vår, ett er allerede i gang med 20 deltakere. Det andre starter opp i april/mai (20 deltakere).  VEDTAK:
  Tas til orientering.

  Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 21.11.2012 08:31
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS