Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 10/12

Orientering fra leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret

Saksbehandler : Anne Grete Wold

Arkivref : 2006/1165 - /440

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 19.03.12 10/12
 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering. 

Vedlegg:
Ingen
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 

Saksopplysninger:
I og med at AMU-møtet 19. mars 2012 er et fellesmøte mellom arbeidsmiljøutvalgene Levanger kommune og Verdal kommune, er det naturlig å invitere en ISK-enhet for å orientere i møtet.

Leder og ansattrepresentant ved Servicekontoret ISK orienterer om status, gleder og utfordringer i sitt HMS-arbeid.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.04.2012 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS