Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 14.05.2012

Møtested  : Teknisk drift, uteavdelingens lokaler på Tinna
Dato         : 14.05.2012
Tid           : 13:00 - 15:00
Til stede   : 7 representanter

  Sakliste som Word - Protokoll som Word
  Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

  Sakliste
  Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
  PS 024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste - Protokoll
  PS 025/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte - Protokoll
  PS 026/12 Orientering fra leder og verneombud i uteavdelingen, Teknisk drift Saksframlegg
  Protokoll
  PS 027/12 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2011 Saksframlegg
  Vedlegg 1
  Vedlegg 2
  Vedlegg 3
  Protokoll
  PS 028/12 Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune Saksframlegg
  Protokoll
  PS 029/12 Årsrapport fra Bedriftshelsetjenesten 2011 Saksframlegg Protokoll
  PS 030/12 Skademeldinger 2011 - rapportering til AMU Saksframlegg Protokoll
  PS 031/12 Orienteringer - Protokoll
  Oppmøte arbeidsmiljøutvalgets møte 14.05.2012
  Navn Funksjon Møter Merknad
  Kristin Bratseth  Leder Ja
  Kristin Gomo Hallem Nestleder Ja
  Lise Heggdal Medlem Ja
  Geir Sandholm Medlem  Ja
  Kari Birgitte Ekseth Medlem Ja
  Jostein Grimstad Medlem Ja
  Frode Kvittem Medlem Ja
  Trine Wågø Olsen Medlem Nei
  Fra administrasjonen møtte
  Navn Stilling Merknad
  Anne Grete Wold HMS-kordinator

  Ellers møtte:
  Rune Holmlimo, AktiMed
  Bård Kotheim, Virksomhetsleder Teknisk Drift

  Harry Halland, Morten Haga og Fredrik Ness deltok på sak 26/12
  PS 024/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Innkalling og sakliste godkjennes.
  PS 025/12 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Protokoll fra siste møte godkjennes
  PS 026/12 Orientering fra leder og verneombud i uteavdelingen, Teknisk drift Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møte:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig.


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

  PS 027/12
  Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2011  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Rådmannens forslag til vedtak:
  Saken legges fram uten forslag til vedtak.

  Forslag i møte:
  Rådmannen etterspør tilbakemelding fra de virksomhetsområder som ikke har svart.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.
  Rådmannen etterspør tilbakemelding fra de virksomhetsområder som ikke har svart.


  PS 028/12 Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune
   Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
  Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas.

  Forslag i møte:
  Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas med følgende endring: I kulepunkt 4 under 1.2. omformuleres “ledelsen” til “nærmeste leder”.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Reviderte retningslinjer for AKAN-arbeidet i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune vedtas med følgende endring: I kulepunkt 4 under 1.2. omformuleres “ledelsen” til “nærmeste leder”.  PS 029/12 Årshjul arbeidsmiljøutvalget  Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
  Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

  Forslag i møtet:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.

   

   

  PS 030/12 Skademeldinger 2011 - rapportering til AMU Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Forslag i møtet:
  Ingen.

  Avstemning:
  Enstemmig


  VEDTAK:
  Arbeidsmiljøutvalgene tar saken til orientering.

   


  PS 031/12 Orienteringer Til toppen av siden

  Saksprotokoll i arbeidsmiljøutvalget - 14.05.2012

  BEHANDLING:
  Rådmann og kommunalsjef:
  Frode Kvittem har tiltrådt som kommunalsjef oppvekst. Hovedoppgaven framover blir å ta ansvar for prosess i forhold til framtidig organisering av oppvekstområdet i Verdal kommune.


  VEDTAK:
  Tas til orientering.

  Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 21.11.2012 08:31
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS