Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 - PS 7/17 Avviksrapport 2016 - Kvalitetssystemet Compilo - Orientering i AMU Verdal

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2013/5987 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2017 7/17

  

Rådmannens forslag til vedtak: 
Avviksrapport for 2016 fra kvalitetssystemet Compilo tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Avviksrapport for 2016 fra kvalitetssystemet Compilo presenteres i AMU møte av HMS-og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold.

Saksopplysninger:
I kvalitetssystemet Compilo er det en egen statistikkmodul som kan generere ulike statistikker. Avviksrapportene gir en oversikt over antall avvik og avvikskategorier som er meldt på de ulike enhetene/avdelingene som er inndelt etter kommunens organisasjonsstruktur. Avvikene gir grunnlag for å iverksette ulike forbedringstiltak, og et dokumentasjonsgrunnlag for å rapportere blant annet nestenulykker, skader og fysiske og psykiske arbeidsmiljøsaker i organisasjonen. Avviksmodulen i Compilo ivaretar krav om rutiner for internkontroll og grunnlag for risikovurderinger og varsling.

Vurdering: 
Det ble totalt rapportert 3741 avvik i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i 2016. Dette er en økning på 258 avvik i 2016 sammenlignet med 2015. Vedlagt tabell viser totalt antall avvik som er rapportert i 2015 og 2016.

Kommune Avvik 2015 Avvik 2016
Verdal 1713 2105
Levanger 1750 1585
ISK 20 51
Sum 3483 3741

 

 

 

 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 01.02.2017 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS