Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 - PS 3/16 Valg av leder og nestleder til AMU Verdal 2016

Saksbehandler : Sølvi Melvold

Arkivref : 2009/1026 - /401

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Arbeidsmiljøutvalget 29.02.16 3/16

  

Rådmannens forslag til vedtak:

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:

Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Arbeidsmiljøloven §7-1 pkt 4.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune har årlig valg av leder og nestleder.

Arbeidsgiver-og arbeidstakersiden bytter på å ha ledervervene. Anne Kari Haugdal representerer arbeidsgiveren og har vært leder i 2015. Lise Heggdal som har representert arbeidstakersiden har vært nestleder i samme periode.

Som leder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:

Som nestleder for arbeidsmiljøutvalget i Verdal for 2016 velges:
  Til toppen av siden
 

 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 24.02.2016 12:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS