Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.12.13 - PS 119/13 - Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8837 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.12.13 119/13
Kommunestyret     

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden:
  Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden:
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
I e-post datert 24.11.13 søker Britt Tove Klevmo om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden pga familiemessige årsaker. Til opplysning har Klevmo også hatt permisjon fra sine verv i perioden november 2011 – november 2013.

Britt Tove Klevmo er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret
   

og vara til følgende utvalg:

 • Formannskapet.
 • Samkommunestyret.
   

Høyre har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Formannskapet:

Medlem:

 1. Anne Grete Valbekmo
   

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Arild Kvernmo Pedersen (Uavhengig)
 3. Britt Tove Klevmo
   

og i samkommunestyret:

Medlem:

 1. Anne Grete Valbekmo
   

Varamedlemmer:

 1. Knut Snorre Sandnes
 2. Silje Sjøvold
 3. Britt Tove Klevmo
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
"Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet."

Rådmannen vil ut fra dette tilrå at søknad fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden imøtekommes.

Høyre bes i møte fremme forslag på varamedlem i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. 
 
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.12.2013 10:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS