Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.05.16 - PS 44/16 Maren Høgsnes AS - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/2317 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.05.2016 44/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Maren Høgsnes AS, org.nr. 916 535 473, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Verdal.
  2. Formannskapet godkjenner Maren Høgsnes styrer for bevillingen og Stian Thorsen som stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger.
     

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Maren Høgsnes AS, org. nr. 916 535 473, søker på fastsatt skjema om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal.

Det er også tidligere vært salgsbevilling ved dette salgsstedet, men det er ny eier. Dette krever i henhold til alkoholloven § 1-10 ny søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

De ønsker salg innenfor kommunens maksimaltid som er:

Følgende salgstider gjelder for alkoholholdig drikk i bevillingsperioden 2012-2016, unntatt for påske-, pinse-, jul,- og nyttårsaften:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag)
Fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager:
Fra kl. 08.00 til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften:
Fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 11.04.16 ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

NAV Verdal har i brev datert 25.04.16 ingen innvendinger til at søknaden innvilges.

Bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gis for fire år av gangen. Inneværende bevillingsperiode går til 30.06.16. Maren Høgsnes bevilling vil bli lagt fram til fornyelse for bevillingsperioden 2016-2020 uten ny søknad fra selskapet.

Rådmannen tilrår ut i fra dette at Maren Høgsnes AS gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal, med styrere og stedfortredere som nevnt under rådmannens tilråding. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2016 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS