Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.05.16 - PS 45/16 Verdal Spiseri AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/2225 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.05.2016  45/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Verdal Spiseri AS, org.nr. 916 844 123, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling utendørs på avgrenset område ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 2. Subhi Soleiman Merski og Azad Ahmad godkjennes som styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal Spiseri AS, org.nr. 916 844 123, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Verdal Spiseri, Nordgata 22, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Det har til opplysning vært skjenkebevilling i lokalene tidligere (Palermo Verdal).

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 04.04.16 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 25.04.16 ingen merknader til søknaden.

Bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gis for fire år av gangen. Inneværende bevillingsperiode går fram til 30.06.16. Verdal Spiseri AS sin bevilling vil bli lagt fram for fornyelse for bevillingsperioden 2016-2020 uten ny søknad fra selskapet.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Verdal Spiseri, med Subhi Soleiman Merski og Azad Ahmad som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.04.2016 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS