Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.01.2016 - PS 2/16 KS Debatthefte 2016 - Uttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler: Vidar Solheim

Arkivref : 2015/7807 - /C83

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.01.2016 2/16

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune gir innspill slik formannskapet utarbeider i møtet.

Vedlegg: 
KS Debatthefte 2016 - KS spør.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansen 2016.

KS strategikonferanse i Nord-Trøndelag arrangeres 11. februar 2016. KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 19. januar 2016 på følgende spørsmål fra debatthefte 2016:

  1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
  2. Hvilke stillingsgrupper bør eventuelt prioriteres ved sentrale tillegg?
  3. Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet?
  4. Hvordan kan Hovedtariffavtalen bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?
  5. Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalens sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket.
  6. Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær? I så fall hvilke?
  7. Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunens / fylkeskommunens synspunkt?
  8. Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2016? I så fall – hvilke endringer?.
     

Vurdering:
Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette gjelder både rene interessespørsmål/politiske spørsmål og arbeidsgiverspørsmål.

Formannskapet besluttet i møte i desember at det var ønskelig med arbeidsøkt for å besvare spørsmålene, og organisasjons- og personaleneheten vil gjennomføre slik økt i møtet 14. januar.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2016 12:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS