Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyrfet 23.02.15 - PS 16/15 Knut Snorre Sandnes: søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/343 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.01.2015 11/15
Kommunestyret 23.02.2015  16/15 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.01.2015

BEHANDLING:
Høyre v/Anne Grete Valbekmo
fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Ann Maj H. Holmli.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Forslag til pkt. 2 – enstemmig.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Ann Maj H. Holmli.
   

 
 
 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Snorre Sandnes om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: 
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Knut Snorre har i brev datert 13.01.15 søkt om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for Høyre for resten av valgperioden pga. endrede arbeidsforhold som medfører at han er fast stasjoner i Malm, Verran kommune.

Knut Snorre Sandnes er innvalgt for Høyre som har følgende medlemmer og varamedlemmer i komite plan og samfunn:

Komite plan og samfunn:

Medlem:

 1. Knut Snorre Sandnes
   

Varamedlemmer:

 1. Silje Heggdal Sjøvold
 2. Ann Maj Hovdahl Holmli
 3. Oddbjørg Grønn
   

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad fritak, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden imøtekommes.

Høyre bes fremme forslag på nytt medlem i komite plan og samfunn. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.02.2015 11:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS