Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.13 - PS 31/13 Ungdommens kulturmønstring - Fylkesmønstringen 2014 og 2015

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2012/8368 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.05.13 31/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité for mennesker og livskvalitet tar saken til orientering. 

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Verdal kommune er i brev av 4. april 2013 gjort kjent med at Fylkesmønstringa for 2014 og 2015 blir lagt til Verdal. Dette etter søknad som vi sendte i november 2012.

Fylkesmønstringa er at stort arrangement. Det kan delta inntil tredve ungdommer fra hver kommune her i Nord-Trøndelag. Alle skal vise kunst, film og sceneinnslag. Det har vært vanlig de siste årene med fem forestillinger / konserter. I tillegg har det vært arrangert en kafékonsert og det har vært mulig for ungdommene å melde seg på til en forestilling med innslag som blir skapt i løpet av helga.

I søknaden og planen pekte vi på «Kunnskapens tre» (Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole) som en god arena for mønstringen. Her er det mulig å ha et kompakt arrangement med det aller meste under ett tak. I tillegg er det kort vei ned til Øra med muligheter for kafékonsert og filmvisning i kinoens lokaler.

Det var etter befaring i februar at Nord-Trøndelag ungdomsråd fattet denne beslutningen.

Verdal vil bli involvert i fylkesmønstringen på flere felt: kommunen, frivillige lag og næringslivet vil alle kunne yte og nyte dette arrangementet.

Det vil bli opprettet en prosjektgruppe ledet av rektor ved kulturskolen og med representanter fra Ressurssenter Oppvekst og Skole, skolene og Ungdomsrådet. Ved selve gjennomføringen vil det være et nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som skal servere, være vakter og sanitetspersonell. Et crew bestående av frivillige ungdommer skal bistå på scenene med rigging og under forestillingene, samt bidra til at lokalene holdes ryddige.

Fra fylket vil Verdal kommune motta kr 215.000,- pr år. Dette skal dekke kost og losji til deltakerne og staben, utgifter til vakthold, workshops, samt andre utgifter som ikke har direkte noe med produksjonene (forestillingene) å gjøre.

Utover lønn til kommunens ansatte, vil ikke kommunen ha utgifter som ikke dekkes av det fylkeskommunale tilskuddet.

Arrangementet kan ha positive ringvirkninger for kommunens omdømme både blant kommunens innbyggere og ut over kommunens grenser. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2013 09:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS