Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.06.13 - PS 41/13 NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Høringsuttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/1791 - /C00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 05.06.13 41/13
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:

Verdal kommune slutter seg til tilrådingene fra Engerutvalget, med vurderinger i sakens høringsuttalelse.

Vedlegg:
Høringsdokument fra Verdal kommune til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
NOU 2013:4: Kulturutredningen 2014 
 

Saksopplysninger:
Kulturdepartementet sender på høring "NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014" som er utarbeidet av et utvalg sammensatt av personer med en bred representasjon innen kulturfeltet. Leder for utvalget har vært Anne Enger.

Utvalget har utredet utviklingen i norsk kulturpolitikk med hovedvekt på perioden etter 2005, og gitt sin vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene fremover. De har foretatt en bred analyse og foreslår tiltak på en rekke områder innenfor kulturpolitikken. Utvalget ble bedt om å vurdere det frivillige kulturlivet som del av kulturpolitikken. Klare grenseflater mellom kulturlivet og idretts- og medieområdet skulle identifiseres, uten at det skulle foretas en full gjennomgang av sistnevnte områder.

Høringsfrist er satt til 1. juli 2013.

Vurderinger til dokumentet er gjort i et høringsdokument som ligger ved saken.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 30.05.2013 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS