Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.11.2015 - PS 80/15 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2016 - 2020

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/448 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.11.2015 80/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite plan og samfunn oppnevner følgende medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg:

  • Leder:
  • Nestleder:
  • Medlem:
  • Varamedlem:
     

Vedlegg:

  1. Mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vedtatt 13.02.2007
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Trafikksikkerhetsplan for 2016 – 2020 vedtatt 31.08.2015.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 31.08.2015, sak 69/15, vedtatt kommunens trafikksikkerhetsplan. Planen skal legges til grunn for kommunens arbeid med trafikksikkerhetssaker. For å samordne arbeidet er det oppnevnt et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU). Vedrørende KTU's arbeidsoppgaver vises det til vedlagte mandat for utvalget.

Politiske representanter til KTU velges blant medlemmer i komite plan og samfunn og skal i henhold til mandatet besette følgende funksjoner:
Leder, nestleder, medlem og ett varamedlem.

I tillegg til medlemmene fra plan og samfunn stiller lensmannen og kommunens foreldreutvalg med en representant hver. Rådmannen stiller med representanter som har ansvar for henholdsvis barn- og unge, barnehage/skolesaker, og teknisk drift. For tiden har teknisk drift ansvar for sekretærfunksjonen.

Det er nå valgt nye medlemmer til komite plan og samfunn, det bes derfor om at det oppnevnes nye medlemmer til KTU for perioden fra 2016 til 2020.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.11.2015 15:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS