Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 16.01.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.01.2018
Tid            : 09:00 -
Til stede   : 


Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 74 04 82 50.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
 

Verdal, 9. januar 2017

Ove M. Haugan/sign./
leder
 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2017 Protokoll
PS 02/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 03/18 Orienteringssak - Forslag til kommunedelplan ny E6 Åsen – Mære Saksframlegg Protokoll
PS 04/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Saksframlegg Protokoll
PS 05/18 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bygg for detaljhandel - 5038/18/36 Magnus den godes veg 1 Saksframlegg Protokoll
PS 06/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNFR-område for fradeling av to boligtomter fra 36 1 Leksdalsvegen 134 Saksframlegg Protokoll
PS 07/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18 Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18  Saksframlegg Protokoll
PS 09/18 Hallia høydebasseng – utvidelse Saksframlegg Protokoll
PS 10/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 11/18 Informasjon om landbrukssaker til komite plan og samfunn Saksframlegg Protokoll
PS 12/18 Andre saker Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.01.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 001/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
                          
VEDTAK: 
  

 

PS 002/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
            
VEDTAK: 
        

 

PS 003/18 Orienteringssak - Forslag til kommunedelplan ny E6 Åsen – Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
                   
VEDTAK:   
  
  
  

PS 004/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
          
VEDTAK:  
 
  
 
  

PS 005/18 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bygg for detaljhandel - 5038/18/36 Magnus den godes veg 1
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 006/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNFR-område for fradeling av to boligtomter fra 36 1 Leksdalsvegen 134
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 007/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 008/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 009/18 Hallia høydebasseng – utvidelse   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 010/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 011/18 Informasjon om landbrukssaker til komite plan og samfunn   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
        
VEDTAK:   
    
   
 

PS 012/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:   
 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 10.01.2018 15:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS