Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.02.2018- PS 18/18 Leklemsåsen - tomter

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5504- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.02.2018 18/18
Formannskap    

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:  
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Virksomhetsleder teknisk drift og kommunalsjef Samfunn har den 12.01.18 avholdt et møte med grunneier Audun Myhr og hans sønn Jostein for å diskutere eventuelt et erverv av grunn for planlagt nytt boligfelt i Leklemsåsen.

Audun Myhr er i utgangspunktet interessert i å selge dette arealet til Verdal kommune. I møtet påpekte han at han var svært betenkt over at E6 havnet på østsiden av dagens jernbanelinje. Han hadde derfor et ønske om å vente med forhandlingene om kjøp til at kommunedelplan for ny E6 var behandlet politisk. Dette vil forhåpentligvis skje i løpet av dette året eller første halvår av neste år.

I tillegg ønsket han å stille med advokat som representerte hans interesser. Dette er ganske vanlig i slike saker.

Vurdering: 
Pr. dato har kommunen ca. 10 ledige boliger i Forbregd/Lein samt 12 bebyggbare tomter i Lysthaugen boligfelt. I Leklemsåsen er det snakk om utbygging av ca. 40 – 50 eneboligtomter dersom dette går i orden. Dette er eneboligtomter som må forventes solgt i løpet av 3-5 år. Det er derfor viktig at arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel starter opp i tråd med kommunens planstrategi.

 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.02.2018 09:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS