Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 02.03.2017 - sak 1/17 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/1055- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 02.03.017 1/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndigheten.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt. 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valgloven inneholder ikke egne bestemmelser om delegering til valgstyrets myndighet, så kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. Kommunelovens § 10 nr. 4 og 23 nr. 4.

Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalg eller rådmannen slik fullmakt.

Rådmann vil foreslå at valgstyret delegerer myndigheten til rådmannen. Dette er gjort ved tidligere valg.

Rådmannen informerer om at myndigheten forutsettes videredelegert til den eller de personer i organisasjonen som vil utføre aktuelle oppgaver for valgstyret.

Det forutsettes at tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder, evt. at saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.02.2017 10:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS