Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 10.05.16 - sak 1/16 Rådgivende folkeavstemming Verdal kommune - utforming av stemmesedler

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/1797 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 10.05.2016 1/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Til rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune brukes det en stemmeseddel, der det skal krysses for Nei, Ja eller Blank.

Spørsmålet det skal stemmes over på den rådgivende folkeavstemmingen er:

  • Skal Verdal kommune slå seg sammen med Levanger kommune?
     

Stemmeseddelen utformes som foreslått i vedlagte eksempel. 

Vedlegg:
Forslag til stemmeseddel til bruk i rådgivende folkeavstemming i Verdal 6. juni 2016.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Stemmesedler ved folkeavstemming kan utformes på flere måter. Det finnes likevel to hovedmåter:

  1. en stemmeseddel der det krysses av for enten Nei, Ja eller Blank – altså tre ruter.
  2. tre sedler: en med Nei, en med Ja og en for Blank.
     

Rådmannen vil anbefale at alternativ 1 blir brukt, da man trenger færre stemmesedler og det er mer praktisk i forbindelse med gjennomføring av forskjellige typer forhåndsstemming i tillegg til at det er mer oversiktlig i valgavlukket. En kan også med en stemmeseddel forhindre at det blir flyttet om på stemmesedler i valgavlukkene.

Utseendemessig blir stemmesedlene i Levanger og Verdal utformet likt, men Levanger har valgt alternativ 2.

Vurdering:
Ved utforming av stemmesedler til folkeavstemmingen er det viktig at den er tilrettelagt slik at det er enkelt for velger å gjennomføre stemmegivningen.
Rådmann er av den oppfatning at med enkel utforming, lite og lettforståelig tekst og klare alternativ er dette hensyntatt.

Rådmann tilrår at valgstyret vedtar at ved folkeavstemmingen brukes en seddel og at utformingen blir som i vedlagte eksemplar.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.05.2016 08:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS