Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 10.05.16 - sak 2/16 Forhåndsstemmegivning - folkeavstemming Verdal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3325 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 10.05.2016 2/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med folkeavstemming kommunereformen foregår i tidsrommet torsdag 19. mai – fredag 3. juni på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 26. mai og 2. juni.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 2. Det gis mulighet til å forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
  - Verdalsøra ungdomsskole.
  - Vuku ungdomsskole.
   

For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

Følgende oppnevnes som forhåndsstemmemottakere:

 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Anne Lovise Liaklev
 • Elise Kristiansen
 • Sandra Aanensen
 • Diana Wik
 • Jan Erik Sakshaug
 • Bente Anita Elden
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
 • Frode Kvittem
 • Anne Kari Haugdal
 • Inger Karin Holmli
 • Liv Valseth
   

Rådmannen får fullmakt til å oppnevne flere forhåndsstemmemottakere om dette skulle bli nødvendig. 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret har vedtatt at valglovens bestemmelser skal følge så langt som mulig for gjennomføring av folkeavstemmingen. Følgende legges derfor til grunn:

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jfr. valgforskriftens § 24.

Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten hjelp. Dersom særlige grunner foreligger, kan likevel andre lokaler benyttes.

Valgstyret oppnevner i medhold av valglovens § 8-2 (1) forhåndsstemmemottakere i kommunen.

Valglovens § 8-3 inneholder bl.a. bestemmelser om:
«på hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer
1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
(2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning
a) på helse- og sosialinstitusjoner, og
b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.

(6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres."

Fristen er satt til 1. juni 2016 kl. 12.00

Valgstyret bestemmer for øvrig hvor og hvordan forhåndsstemmegivningen i kommunen skal foregå.

Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag før folkeavstemmingen, dvs. fredag 3. juni.

Rådmannen tilrår at det gis mulighet til å avgi forhåndsstemme ved følgende steder:

 • Vuku Bo- og helsetun
 • Verdal Bo- og helsetun
 • Ørmelen Bo- og helsetun
 • Omsorgs- og rehabiliteringsboliger ved Stekke
 • Verdal videregående skole.
 • Verdalsøra ungdomsskole
 • Vuku ungdomsskole
   

Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesenter må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret.

Det ble ved kommunestyrevalget 2015 også gitt mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal. Dette ble veldig vellykket og rådmannen tilrår derfor at det gis samme mulighet til dette lørdag 21. mai og lørdag 28. mai.

Rådmannen vil, med utgangspunkt i ovenstående, foreslå følgende opplegg for forhåndsstemmegivningen som skal foregå i tidsrommet torsdag 19. juni – fredag 3. juni:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med folkeavstemming kommunereformen foregår i tidsrommet torsdag 19. mai – fredag 3. juni på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 26. mai og 2. juni.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 2. Det gis mulighet til å forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
  - Verdalsøra ungdomsskole.
  - Vuku ungdomsskole.

For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

Følgende oppnevnes som forhåndsstemmemottakere:

 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Anne Lovise Liaklev
 • Elise Kristiansen
 • Sandra Aanensen
 • Diana Wik
 • Jan Erik Sakshaug
 • Bente Anita Elden
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
 • Frode Kvittem
 • Anne Kari Haugdal
 • Inger Karin Holmli
 • Liv Valseth
   

Rådmannen får fullmakt til å oppnevne flere forhåndsstemmemottakere om dette skulle bli nødvendig.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.05.2016 08:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS