Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 11.06.15 - sak 6/15 Oppnevning av stemmestyrer – Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/2301- /  

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 11.06.15 6/15

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg:

 1. Øra stemmekrets:

  - Anne Grete Wold Olsen, leder
  - Tor Bjørgvik, nestleder
  - Knut Martinus Baglo
  - Anne Sissel Tiller
  - Hege Therese Nygård
  - Pål Hofstad
  - Jorodd Haga
  - Karel Krizak
  - Idar Lyngstad
  - Siv Nordås
  - Rita Pedersen Holmen
  - Elbjørg Holmvik
  - Birgit Marta Rennemo
  - Anders Ellewsen Juberg
  - Karin Austad Plahn
  - Inger Helen Aksnes Sund
  - Paul Martin Bruvold
  - Frode Aakerhus
  - Birgit Bjartnes
  - Jan Einar Bjøru
   
 2. Vinne stemmekrets:

  - Randi Holan Mære, leder
  - Rita Helene Eriksson, nestleder
  - Tore Granås
  - Odd Arnfinn Pedersen
  - Vigdis Sundby
  - Grete Gudding
  - Åse Smulan
  - Mari Anne Alstad
  - Rita Svarva Ness
  - Karl Buan
  - Rolf Barli
  - Håkon Skjerve
   
 3. Stiklestad stemmekrets:

  - Jon Marius Vaag Iversen, leder
  - Ruth Hynne, nestleder
  - Einar Martin Kålen
  - Hallgeir Stornes
  - Kristin Gomo Hallem
  - Ola Anders Skrove
  - Bård Skjørholm
  - Terje Grønn
  - Sigrid Annbjørg Breivik
  - Trude Haukå
  - Maj Iren Hallem
  - Ida Haugmark
  - Sture Schjølberg
  - Inger Grethe H. Minsås
  - Ketil Aksnes
   
 4. Vuku stemmekrets:

  - Odd Erik Årstadvold, leder
  - Inge Olav Bjartan, nestleder
  - Kirsten Kulstad Johnson
  - Kjell Ottermo
  - Vigdis Grindberg
  - Lars Steinar Grindberg
  - Per Arne Green
  - Inger Lise Bragstad
  - Ann Karin Høgli
  - Torunn Kvernmo Pedersen
  - Trude Buran
  - Frode Sandvik
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Valglovens § 4-2 har følgende bestemmelse angående stemmestyrer:
«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 28.01.13 - under sak 5/13:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

Videre har valgloven følgende bestemmelse under § 8-2, 3. ledd:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende fylke.

Denne bestemmelse trådte i kraft fra 1. januar 2012.

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.14, under sak 7/14, følgende:

 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 slik:
  - Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
  - Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
  - Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
  - Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
   
 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.
   
 3. Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.
   

I forbindelse med ovennevnte endringer var representanter fra de «gamle» stemmekretsene invitert til møte 23. april d.å. for bl.a. å drøfte det praktiske omkring endringene og hvilke utfordringer det eventuelt kan gi. Ut fra dette møtet har vi kommet fram til et antall medlemmer i hvert enkelt stemmestyre som vi mener skal dekket behovet for «mannskap». Dette er også drøftet med de foreslåtte lederne for hvert enkelt stemmestyre.
Når det gjelder sammensetningen av de foreslåtte stemmestyrene, har alle sammen representanter fra tidligere kretser/stemmestyrer  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 11:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS