Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om medvirkning

Hvordan kan du påvirke?
Den viktigste måten du kan påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på. For å gjøre det enklere for deg som innbygger å påvirke kommunens virksomhet, har vi samlet nøkkelinformasjon om hvordan du kan påvirke:

 • Ta direkte kontakt
  Du kan kontakte en politiker eller et politisk parti (pariledere) som er representert i kommunestyret (gruppeledere).
   
 • Si DIN mening
  Vi ønsker dine innspill i aktuelle saker og høringer. Du kan gi dine høringsinnspill og kommentarer ved å gå til aktuell nyhet, der finner du skjema for å gi innspill.
  I tillegg har du anledning til å si din mening om fritt tema. (kan brukes for kontakt med kommunen i alle sammenhenger, unntatt når sensitive data skal overføres)
   
 • Spør kommunestyret - åpen spørretime i forkant av hvert kommunestyremøte
  Alle innbygger i Verdal har rett til å stille kommunestyrets medlemmer spørsmål - reglementet for Åpen spørretime finner du her.
   
 • Benytt deg av Innbyggerinitiativ
   
 • Hjelp oss med planlegging
  Medvirkningsprosesser er viktig for å kunne utvikle gode planer som skal styre kommunens virksomhet. Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning fra aktører som berøres av planen. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Opplegg for medvirkning vil variere og tilpasses ulike planer og prosesser i plan- og styringssystemet (lenke). Alle kommunale planer er som kapitler i en stor plan – kommuneplanen. Det betyr også at medvirkning i én plan medfører - direkte eller indirekte - medvirkning i andre planer.
   

 

Publisert: 05.05.2014 13:34 Sist endret: 05.05.2014 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS