Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Barnehage

Mulighet for å søke om moderasjonsordninger foreldrebetaling

 
Det er totalt 17 barnehager i Verdal kommune, og av disse er 10 kommunale og 7 private. 

Kommunen har løpende opptak hele året, og et hovedopptak for oppstart i barnehage 01.08.

- søk om barnehageplass her

Spørsmål angående ledige barnehageplasser og søknad om barnehageplass rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00 eller Barnehageadministrasjonen tlf. 74 04 82 74.

Emner: 

 

 Andre relaterte kommunale tjenester :

BARNEHAGEPLASS     Til toppen av siden

Under finner du en oversikt over alle barnehagene med lenke til mer informasjon om den enkelte barnehage sitt tilbud samt mulighet for å søke barnehageplass, og til høyre finner du lenker til annen relevant informasjon.

Barnehageoversikt
Kommunale Private
Forbregd/Lein barnehage Aker barnehage
Garnes OS, avd. barnehage Askeladden barnehage
Kanutten barnehage Elvegården barnehage
Leksdal barnhage Lekekroken barnehage
Maritvold barnehage Læringsverkstedet Knøttene
Ness OS, avd. barnehage Melakollen barnehage
Reinsholm barnehage Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage
Vinne barnehage Læringsverkstedet barnehage Trones
Vuku barnehage  
Ørmelen barnehage  

 

Søk om barnehageplass i Verdal kommune.

Lokale retningslinjer for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2017

 
Barnehagedekning
Verdal kommune har full barnehagedekning.

Familiebarnehage
*

Foreldrebetaling / Betalingssatser
Se oversikt over betalingssatsene i kommunale barnehager.
For satser i de private barnehagene, se den enkelte barnehage sin nettside.

Mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling fra 1. mai 2015>

Friplass
*

Søskenmoderasjon
30 % for barn nr. 2
50 % for påfølgende barn
 
  
ETABLERING AV BARNEHAGE / BARNEHAGEETABLERING          Til toppen av siden 
Informasjon om etablering av barnehage.
 
 
ÅPEN BARNEHAGE     Til toppen av siden
Fra 01.08.2015 har ikke Verdal kommune tilbud om åpen barnehage.
  
FORSTERKET BARNEHAGE     Til toppen av siden
Det er opprettet et tilbud med forsterket barnehage hvor personell, kompetanse, lokaler, usttyr og uteområdet er tilpasset barn med spesielle behov / nedsatt funksjonsevne ved Reinsholm barnehage.  

SPESIALPEDAGOGIKK Til toppen av siden
Plan for det spesialpedagogiske abeidet i barnehagen (PDF)

Lenke til kommunens PP-tjeneste (PPT)

Mal for IOP (PDF)
Mal for IOP (Word)

Mal for halvårsrapport spesped i barnehagen (fra Utdanningsdirektoratets nettside)

Skjema B3 - Plan for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - organisering og omfang (PDF)
Skjema B3 - Plan for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - organisering og omfang (Word)

Samtykke til anonym drøfting i spesialpedagogisk team (PDF)
Samtykke til anonym drøfting i spesialpedagogisk team (Word)

 

Logo

Publisert: 17.02.2009 10:53 Sist endret: 27.09.2017 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS