Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva2_topp

Dokumenter

avtaler | presentasjoner | politiske saker

Presentasjoner

Politiske saker Til toppen av siden

 • Komunestyret - sak 60/12 - Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - utredning - vedtak - video
   
 • Komunestyret - sak 74/12 - Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Rusbehandling Midt-Norge - utredning - vedtak - video


Avtaler Til toppen av siden


Tjenesteavtaler Til toppen av siden

 • Tjenesteavtale 2- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
   
 • Tjenesteavtale 4- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.
   
 • Tjenesteavtale 6- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
   
 • Tjenesteavtale 7- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
   
 • Tjenesteavtale 8- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Samarbeid om jordmordtjenester
   
 • Tjenesteavtale 9- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Samarbeid om IKT løsninger lokalt.
   
 • Tjenesteavtale 10- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Samarbeid om forebygging.
   
 • Tjenesteavtale 12- Helse Nord-Trøndelag HF
  - Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid.
   
 • Tjenesteavtale 1 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 2 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 3 og 5 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 4 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 6 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 7 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 8 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 9 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 10 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 11 - Rusbehandling Midt-Norge
   
 • Tjenesteavtale 12 - Rusbehandling Midt-Norge
   

  Til toppen av siden

 

Publisert: 06.09.2012 13:12 Sist endret: 24.01.2014 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS