Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks_topp

Støttekontakt

Støtte- og treningskontakttjenesten har lyst til å prøve en periode med faste «kafe-kvelder» i peisestua på Arken fra kl.18-20.
Datoer vi har satt opp er:
Mandag 23.nov – 7.des – 1.feb 2016 – 4.april 2016 – 6.juni 2016 – 1.aug 2016 – 3.okt 2016 – 5.des 2016
 
Disse kveldene er det dere som bestemmer innholdet, det skal være en åpen arena hvor det er tid til uformell prat.

Samtidig ønsker støttekontakttjenesten å kunne invitere ulike personer som kan bidra med faglig påfyll og evt svare på konkrete spørsmål/problemstillinger.
Støttekontakttjenesten har tenkt på å invitere Nina Sørli (vernepleier), en person fra Kvisla som har spesiell kompetanse på psykiatri, en person fra VBH/ØBH med spesiell kompetanse på eldre og Linda Barøy med kompetanse på treningskontaktrollen. Hvilke datoer disse møter avhenger litt av når de enkelte har tid, samt innspill fra dere.

Vil presisere at dette er frivillig, dere får ikke skrive timer for disse kveldene. Men det er en fin arena for å treffe andre støttekontakter og treningskontakter, samt å treffe støttekontakttjenesten.

Det blir enkel servering, kaffe/te og ei formkake eller vaffel.

Oppfordrer deg til å oppdatere støttekontakttjenesten om din mail-adresse slik at du kjappere kan motta denne informasjonen per mail.

Mvh
Inga Berit Lein
Saksbehandler
Støtte- og treningskontakttjenesten
 

Støttekontakttjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med rus og eller psykiske vansker.

Barnevernstjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om barnevern.

Støttekontakt, en definisjon:
”En støttekontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet skal gi mulighet for personlig vekst. Brukerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.” Soldal Kristin A. (2003) Støttekontakter, soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet. Bergen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjerke.

Har du lyst til å være av betydning for noen som trenger det, og kan hjelpe en person til en mer meningsfull fritid?

Du trenger ikke utdannelse innen helse – og sosialfag, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig. Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Lønnsvilkår:
Pr. tiden er støtte - og treningskontaktlønnen i Verdal kommune på kr.115,- i timen.

Hvordan søke for å bli støttekontakt:
Søknadsskjema i PDF-format - samme i Word-format

Du kan også hente søknadsskjema ved Verdal servicekontor.
Søknadsskjemaet leveres til Verdal servicekontor.

Hvordan søke om å få støttekontakt:
Søknadsskjema finner du her:

Du kan også hente søknadsskjema ved Verdal servicekontor. Søknadsskjemaet kan leveres til Verdal servicekontor.

Kontaktpersoner støtte- og treningskontakttjenesten:
Inga Berit Leinigle@verdal.kommune.no - kontortid mandag og fredag 07:30-15:00
Mari Husby Rosø, marros@verdal.kommune.no - kontortid mandag 07:30-15:00.
Telefon: 902 67 007

Besøksadresse:
Øysteinsgate 1, 7650 Verdal
Postadresse:
Verdal kommune, Støtte - og treningskontakttjenesten, postboks 24, 7651 Verdal

Treningskontakt:
Treningskontakt er en litt annen form for støttekontakt-tjeneste som retter seg mer direkte mot fysisk trening / aktivitet - se mer informasjon om denne tjenesten her.

Timelister:
Enkel timeliste i PDF-format for registrering av timer pr. måned.

Enkelt skjema i PDF-format for å registrere eventuelle reiseutgifter.
Skjemaene må skrives ut, og fylles ut manuelt.

Veilding for å fylle ut timelister  (PDF)

Støttekontaktrapport
Støttekontaktene oppfordres til å levere rapport, rapport skrives hver gang støttekontaktene får nye opdragsavtaler. Rapporten skrives ut og sendes til kontaktperson i papirversjon.
Mal for støttekontaktrapport

Støttekontaktnytt:
Støttekontaktnytt er ei nyhetsavis for støttekontakter som blir sendt ut to ganger i året.

Støtte- og terningskontaktnytt vår / sommer 2015

Publisert: 21.03.2011 11:16 Sist endret: 01.11.2016 12:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS