Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Stortingsvalget 2017

Den 11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg. Vi vil samle aktuell informasjon om valget her.

 

---

Informasjon om valget i 2017 fra Kommunal- og Regionaldepartementet :
Departementet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no.

---

Valgstyret vedtok i sitt møte den 15.06.2017 i sak 3/17 hvordan forhånsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 skal foregå.

Forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 forgår i tidsrommet torsdag 10. august 2017 til fredag 8. september 2017 på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 24. august og 7. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 19. august, 26. august og 2. september.
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 19. august, 26. august og 2. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2017 til 9. august 2017. Ettersom 1. juli i år kommer på en lørdag vil tidligstemmingen starte mandag 3. juli 2017.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 7. september 2017 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

---

Valgstyret oppnevnte i sitt møte den 15.06.2017 i sak 4/17 stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2017.
  
Oppnevning av stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2017:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

1. Øra stemmekrets:

Leder:                           Anne Grete Wold Olsen
Nestleder:                     Tor Bjørgvik
Øvrige medlemmer:

 • Knut Martinus Baglo
 • Anne Sissel Tiller
 • Hege Therese Nygård
 • Pål Hofstad
 • Jorodd Haga
 • Karel Krizak
 • Siw Tone Valstad
 • Siv Nordås
 • Rita Pedersen Holmen
 • Turid Krizak
 • Birgit Marta Rennemo
 • Inger Karin Holmli
 • Karin Austad Plahn
 • Inger Helen Aksnes Sund
 • Paul Martin Bruvold
 • Frode Aakerhus
 • Bjørg Esther Holmsberg
 • Jan Einar Bjøru
   

2. Vinne stemmekrets:

Leder:                             Randi Holan Mære
Nestleder:                       Rita Helene Eriksson
Øvrige medlemmer:

 • Tore Granås
 • Odd Arnfinn Pedersen
 • Arnfinn Larsen
 • Hildegunn Skjevik
 • Åse Smulan
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Johannes Rosvold
 • Heidi Buran
 • Håkon Skjerve
   

3. Stiklestad stemmekrets:

Leder:                             Jon Marius Vaag Iversen
Nestleder:                       Ruth Hynne
Øvrige medlemmer:

 • Einar Martin Kålen
 • Hallgeir Stornes
 • Kristin Gomo Hallem
 • Ola Anders Skrove
 • Aslaug Haga
 • Terje Grønn
 • Sigrid Annbjørg Breivik
 • Trude Haukå
 • Maj Iren Hallem
 • Morten Egil Haga
 • Sture Schjølberg
 • Hjørdis Ramberg
 • Ketil Aksnes
   

4. Vuku stemmekrets:

Leder:                            Odd Erik Årstadvold
Nestleder:                      Inge Olav Bjartan
Øvrige medlemmer:

 • Ingvor Ørdal
 • Kjell Ottermo
 • Vigdis Grindberg
 • Per Erik Garli
 • Per Arne Green
 • Inger Lise Bragstad
 • Ann Karin Høgli
 • Greta Sellæg
 • Trude Buran
 • Frode Sandvik
   

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 

---

Stemmesteder og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017:
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 26.09.2016 i sak 081/16 hvilke stemmesteder og stemmetider som skal gjelde ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017.
Se kommunestyrets vedtak her.

Stemmekretser, -steder og -tider
StemmekretsStemmestedStemmetid
21. Øra Verdalsøra skole – flerbrukshallen Mandag: 10.00 – 20.00
22. Vinne Vinne skole – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00
23. Stiklestad Stiklestad skole – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00
24. Vuku Vuku oppvekstsenter – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00


---

Informasjon om valget i 2017 fra Kommunal- og Regionaldepartementet :
Departementet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no 

---

Publisert: 01.09.2010 08:41 Sist endret: 16.06.2017 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS