Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Samfunnsplanlegging

 

KOMMUNEPLAN / REGULERINGSPLAN     Til toppen av siden
Reguleringsplaner - planarkiv 

Temaside om kommunal planleggingwww.regjeringen.no.  
Om reguleringsplaner på Wikipedia.
Om reguleringsplan i Store Norske Leksikon.

Felles kommuneplan for Verdal og Levanger - informasjonsside
(ny felles kommuneplan er under utarbeidelse).
Se også Kommuneplaner under Dokumenter.

Arealplanlegging / Arealbruksendring
Denne tjenesten er organisert i Innherred samkommune, som en felles tjeneste for Verdal og Levanger kommuner.
Tjenesten er organisert i enhet Plan, byggesak. oppmåling og miljø, og denne enheten har ansvare for samfunnsplanleggingen i begge kommunene

Ekspropriasjon
Om ekspropriasjon i Store Norske Leksikon.

Offentlig reguleringsplan
*

Privat reguleringsplan
*

Reguleringsbestemmelse / Reguleringsforskrift
*

 
REGIONAL PLANLEGGING     Til toppen av siden    
Temaside om regional planleggingwww.regjeringen.no.

Fylkesdelsplan
*

Fylkesplan / Fylkesplanlegging
*

Interkommunalt plansamarbeid
Det foregår en god del interkommunalt plansamarbeid i Innherred samkommune, flere planer utarbeides og vedtas felles for både Verdal og Levanger.
Felles kommuneplan for Verdal og Levanger - informasjonsside
(ny felles kommuneplan er under utarbeidelse).

 
UNIVERSELL UTFORMING     Til toppen av siden
Temaside om universell utformingwww.regjeringen.no.
Verdal kommune har en aktriv rolle innen Universell utforming - se kommunens egen nettside.   

 

Publisert: 17.02.2009 11:00 Sist endret: 26.01.2015 09:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS