Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Idrett

 
DOPING     Til toppen av siden
Antidoping Norge har egne hjemmesider.
 
 
FRITIDSUTSTYR     Til toppen av siden 
Informasjon om fritidsutstyr under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

 
FYSISK AKTIVITET     Til toppen av siden
Informasjon om fysisk aktivitet under folkehelse på tema helse.

 
IDRETTSANLEGG     Til toppen av siden
Alpinanlegg
*

Bad / Badeanlegg / Basseng / Svømmeanlegg / Svømmebasseng / Svømmehall
Verdal svømmehall ligger i tilknytning til Verdalsøra ungdomsskole

I tillegg finnes det et privatdrevet varmebasseng i Leklemsåsen - drevet av HelseGym1 Fysioterapi. 

Ballbinge
I Verdal kommune er det ballbinger ved følgende skoler :
Vinne, Ørmelen, Stiklestad, Verdalsøra barneskole, og ballbinge er under bygging ved Volden skole.
Det finnes også en ballbinge i boligfeltet på Tinna, men denne kan ikke brukes før høyspentledningene som går over banen blir lagt som jordkabel forbi bingen.

Fotballbane
Det er kunstgressbaner for 5-er og 7-er fotball på følgende skoler :
Leksdal, Ørmelen, Vinne, Stiklestad, Garnes, og kunstgressbane er under bygging ved Ness oppvekstsenter.
 
Verdal kommune har et sentralidrettsanlegg på Ørmelen, Verdal stadion, med to kunstgressbane og en gressbaner for 11-er fotball, samt 2 gressbaner for 5-er og 7-er fotball, og betydelig gressareal for trening i tillegg.

I Vuku er det hall med baen for 7-er fotball og trening på kunstgress.
 
I tillegg finnes følgende gressbaner : Vinne stadion, Lyng stadion, Vuku stadion, Ness-banen, Leksdal stadion, Inndal stadion, Elneshøgda, og i tillegg en gressbane ved Ørmelen skole som er litt under minstemålet for 11-er fotball.
 
Se hvor fotballbanene ligger på dette kartet. (Verdal stadion og kunstgressbanen er samlokalisert).

Golfbane
På Trones er det en flott golfbane med 18 hull, og et moderne klubbhus. Banen og klubbhuset driftes av Stiklestad Golfklubb.
 
Se hvor golfbanen ligger på dette kartet.
  
Gymnastikksal
Alle skolene i bygda har gymnastikksaler som kan lånes / leies av lag og foreninger til aktivitet på kveldstid. I tillegg har vi Verdalshallen med størrelse som en håndballbane (se nedenfor under Haller / Idrettshaller) og Stiklestadhallen (innendørs hall med kunstgressdekke for fotballtrening, størrelse som en liten 7-er bane, og uten oppvarming).
 
Haller / Idrettshaller
Det er to flerbrukshaller i Verdal. Den ene er Verdalshallen som ligger i tilknytning til Verdal videregående skole, den andre er Ørahallen som ligger i skoleanlegget ved Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole. Begge hallene benyttes i skolenes undervisning i kroppsøving på dagtid, og typiske hallidretter (f.eks håndball, volleyball og basketball) benytter hallen til trening og kamper på kveldstid og i helger.

Sesongutleie fordeles en gang pr år. Timefordelingen samordnes mellom de to hallene. Det søkes på eget skjema.
Søknadsskjema finnes under fanen Skjema her på komunens nettsted, eller de kan lastes ned via lenker nedenfor.
Søknadene sendes inn til de adresser som eroppgitt på skjemaene.

Det er også mulig å søke om leie til enkeltstående arrangement/tiltak i løpet av året, bruk skjema for korttidsleie nedenfor.
Utleiepriser og utleiereglement finnes i søknadsskjemaene.

Søknadsskjema sesongleie -Word
Søknadsskjema sesongleie -PDF

Søknadsskjema korttidsleie -Word
Søknadsskjema korttidsleie -PDF
 

Idrettsbane
*
 
Idrettsplass
*
 
Ishall
Det er ingen ishall i Verdal kommune, nærmeste ishall er i Trondheim.
 
Lysanlegg
*
 
Lysløype / Skianlegg / Skileikanlegg / Skileikområde
Se hvor lysløyper og skianlegg ligger på dette kartet.
  
O-kart / Orienteringskart
Verdal Orienteringsklubb står for de fleste O-kartene i kommunen.

Skiløype
I tillegg til skianleggen og lysløypene du kan finne via lenken ovenfor, finnes det flere andre skiløyper som prepareres jevnlig vinteren igjennom.
 
Skøytebane
Når temperaturen er lav nok blir det lagt is på grusbanen ved Verdal videregående skole. Normalt er denne islagt fra rundt nyttår til et stykke ut i mars.
 
Treningstid
*
 
Uteanlegg
*
 
 
IDRETTSARRANGEMENT     Til toppen av siden
Verdal orienteringsklubb arrangerer hvert år den tradisjonelle tur-orienteringen - se også mer informasjon her.

I 2016 arrangeres det også sykkel tur-orientering i regi av Verdal orienteringsklubb.

I tillegg har Verdal orienteringsklubb et tilbud om Stolpetrimmen, som er et trimtilbud i setnrumsnære områder.
  
 
IDRETTSLAG / IDRETTSFORENING     Til toppen av siden
Se i oversikten over lag og foreninger. 
 
 
SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG / IDRETTSMIDLER
     Til toppen av siden
Årshjul for spillemidler, viktige datoer 15. oktober (kommunal frist for spillemiddelsøknader) og 1. april (frist for innmelding av anlegg til handlingsprogrammet)

Årshjul spillemidler, klikk på bildet for større format

Sjekkskjema anlegg (Word)

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (Word)

Temakveld spillemidler for Verdal og Levanger 10.05.2016, presentasjoner   PDF

Temakveld spillemidler for Verdal og Levanger 14.04.2015, oppsummering og presentasjoner.

Se informasjon om idrettsmidler under tilskuddsordninger på tema kultur, idrett og fritid.

  
NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Se informasjon om nærmiljøtilskudd under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

Publisert: 17.02.2009 11:01 Sist endret: 23.05.2016 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS