Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Boligsosialt team (Boligkontor)

Fra 1. mai 2015 har Boligkontoret fått nytt navn, Boligsosialt team, og det er samtidig flyttet organisatorisk til rustjenesten i Bo- og dagtilbudtjenesten.

Bo-oppfølgingstjenesten ble avviklet våren 2013 og erstattet av et Boligkontor.

 

 

Boligkontor Til toppen av siden 

Vi har flyttet inn i 2. etasje i det gamle Fokus-bygget, med inngang fra Nordgata, besøksadresse Nordgata 8.

Post-adresse:
Johannes Brunsgt 2
7650 Verdal

Åpningstid for publikum (fra 11.04.2016):

 • Mandag, tirsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
 • Onsdag og torsdag stengt
   

Hovednr inn til kontoret: 74 04 86 27.
Boligsosialt team vil fortsatt være tilgjengelig på telefon de dagene det er stengt.

Oversikt over ansatte
 

Hovedvilkår for tildeling av kommunal bolig Til toppen av siden

Søker (e) må :

 • ha lovlig opphold i Norge
 • som hovedregel ha bodd i Verdal det siste året
 • være uten, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig
 • ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter til å skaffe seg egnet bolig
 • ta i mot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet
   

Hvis søker har uoppgjort gjeld til Verdal kommune eller Verdal boligselskap fra tidligere boforhold, kan det stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden.

Kommunen kan stille vilkår om at søker(e) benytter tilbudte hjelpetiltak som oppfølging eller lignende. Dersom slike hjelpetiltak ikke benyttes, kan søknaden avslås.

Ved knapphet på tilgjengelige boliger gjøres det en prioritering mellom kvalifiserte søkere.

Søknadsskjema for kommunal bolig - PDF


Boligkontorets hovedmål Til toppen av siden
Bistå vanskeligstilte innbyggere med veiledning og saksbehandling på rett bolig til riktig person, med tilrettelegging for stabil boligkarriere.

Boligkontoret vil saksbehandle alle søknader som kommer inn til kontoret.

Metoder for å nå Boligkontorets hovedmål Til toppen av siden

 • sikring av husleiebetaling, restansearbeid
 • Husbankens virkemidler (bostøtte, startlån, boligtilskudd, leie før eie-prinsippet)
 • veiledning i boligmarkedet
 • hjemmebesøk/kartlegging av boevne
 • veiledning til innbyggere som trenger støtte for å bli selvstendige i sin boligkarriere, innbyggere med avslag på kommunal bolig
 • bistå med etablering av et hjem, ved særlige behov
 • bistå vanskeligstilte med inn/ut flytting, ved særlige behov
 • hjemmebesøk i kommunal boligmasse 2 ganger i året, og etter bekymringsmelding fra VBS/andre
   

Teaminndeling / arbeidsområder Til toppen av siden

 1. Saksbehandlingsteamet saksutreder innbyggers evt. rett på kommunal bolig og oppfølging
 2. Oppfølgingsteamet bistår vanskeligstilte innbyggere med å ha en stabil boligkarriere, i en egnet bolig
  Søknadsskjema for oppfølging - PDF
 3. Utviklingsteamet legger strategiske planer for utvikling av en differensiert boligmasse tilpasset innbyggere med rett på kommunal bolig
   

 Til toppen av siden

Publisert: 30.07.2009 09:07 Sist endret: 05.04.2016 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS