Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste er organisert i Ressurssenter Oppvekst.

PP-tjenestens mandat
Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeid sakkyndig vurdering der loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten, Opplæringsloven § 5-6.

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?
Foreldre, barnehage, skole, barnevernstjenesten og andre instanser. Elever over 15 år kan ta kontakt selv. PP-tjenesten har taushetsplikt, og opplysninger blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det.

Hvordan ta kontakt?
Ring 74048320 

Besøksadresse: Helsesenteret, 2. etg.              

Postadresse:
Verdal kommune, PPT
Johannes Bruns gate 2
7650 Verdal
  
Vi som jobber her:

Navn Stilling
Vigdis Moa Leder 100 %
Grete Dunfjeld Ped. psyk. rådgiver 100 %
Ingunn A. Røstad Logoped 40 %
Hege Brønstad Pedersen    Ped.psyk. rådgiver
Ann Kristin Brøndbo Ped. psyk. rådgiver 100 %
Inga Marie Pedersen Ped. psyk. rådgiver 100 %
Kristin Hansen Baglo Ped. psyk. rådgiver 40 %
Liv Kari Mastad Ped. psyk. rådgiver 70 %
Else Borgsø Valstad Spesialpedagog50 %, DUÅ, 50 %,
Jorunn Myhre Guddingsmo Logoped 50 %
Unni Haugdal Merkantil
Publisert: 15.04.2009 09:25 Sist endret: 30.11.2017 08:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS