Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Voksenopplæring

NORSKOPPLÆRING     Til toppen av siden
Innvandrere har rett og plikt til å gjennomføre 250 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

Møllegata Voksenopplæring, Hanskemakargata 15, har ansvaret for denne opplæringen i Verdal kommune. Se kontaktinforrmasjon i høyre marg.

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere) fra Lovdata.
 
Temaside om introduksjonsordningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Norsk språk
Se informasjon om norsk språktema Individ og samfunn under emne Språk.

Språkkurs og språktest
Se informasjon om språkkurs og språktesttema Individ og samfunn under emne Språk.

 
SPESIALUNDERVISNING     Til toppen av siden
Spesialskole
*

Spesialundervisning
*

 

 
VOKSENOPPLÆRING
     Til toppen av siden
Temaside om voksenopplæring fra Kunnskapsdepartementet.

Voksenopplæringsloven fra Lovdata.

Møllegata Voksenopplæring, Møllegata 12, har ansvaret for voksenopplæring for innvandrere (norsk og samfunnsfag).

Etterutdanning / Spesialundervisning / Videreutdanning
De fleste høgskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner tilbyr egne opplegg for etter- og videreutdanning. Mange av disse tilbudene kan gjennomføres på kveldstid, slik at det er mulig å være i jobb under utdanning.

For mer informasjon om de tilbudene som finnes henvises det til de enkelte utdanningsinstitusjoner, mange av disse har egne informasjonssider på nett om etter. og videreutdanning (f.eks NTNU Videre)

Publisert: 10.03.2009 12:09 Sist endret: 28.11.2017 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS