Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Samfunnsanalyse

For å utforme samfunnsmål, må vi vite hvordan samfunnet i og rundt oss utvikler seg. Hvilke trender, utfordringer og muligheter ser vi, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt? Samfunnsanalysen skal hjelpe oss med dette. Kunnskap i form av bl.a. statistikk, forskning og erfaring er i dette dokumentet bearbeidet og analysert, og skal bidra til å sikre helhetlig planlegging.

Samfunnsanalysen danner også grunnlag for utforming av den kommunale planstrategien som krever en drøfting av strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen. Samfunnsanalysen skal ha som formål å ivareta denne drøftingen.

I tillegg skal samfunnsanalysen bidra til å sikre et felles og helhetlig utgangspunkt for planleggingen.

Verdal kommune sin samfunnsanalyse består av to dokumenter, en Kostraanalyse og en beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for Verdal

Samfunnsanalysen, versjon 25.11.2020   Kostra-analyse 2019

 

Tidligere versjon (2016):

Klikk for Samfunnsanalyse som PDF

   Til toppen av siden

Publisert: 02.10.2015 14:23 Sist endret: 04.03.2022 12:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS