Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Bakgrunn for omstilling 2010-2013

Verdal kommune skal effektivisere driften med i alt 25 millioner kroner i løpet av årene 2010, 2011 og 2012 for å kunne finansiere ny aktivitet og økte kapitalutgifter.

Kort fortalt må 15 millioner kuttes i 2010 og de siste 10 millioner i løpet av årene 2011og 2012.

Litt mer om hva som skjuler seg bak tallet 15 millioner i 2010.

  • Når budsjettet for 2010 ble vedtatt, lå det inne som en forutsetning at vi skulle bruke 7 million mindre i 2010 enn i 2009, altså krav om effektivisering.
  • Når årsregnskapet for 2009 ble avgitt, viste dette at vi brukte vel 7 millioner mer enn vi hadde budsjettert med i 2009. Dette merforbruket er knyttet til kostnader som ikke opphører  ved årsskiftet 2009/2010, men som løper videre over i driftsåret 2010
     

Følgelig må vi i 2010 spare det beløpet vi hadde vedtatt  å spare fra 2009 til 2010 pluss kutte ned de vel 7 millionene som ikke var budsjettert med i 2009, men som vi brukte, og som er knyttet til slike kostnader at de automatisk trekkes med over i 2010.Publisert: 10.05.2010 07:31 Sist endret: 22.01.2020 10:49

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS