Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Plan- og styringssystem

(Årshjul>)Kommunalt plan- og styringssystem - klikk for PDF

Kortversjon av Plan- og styringssystem for Levanger kommune og Verdal kommune PDF - oversikt over planers formål og innhold

Samkommunestyrets sak 14.07.12 - PS 18/12 Kommunalt plan- og styringssystem

I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.06.2008 og Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.06.2018, stilles det krav til hvilke styringsdokumenter kommunene skal ha, til innholdet i dem og til forholdet mellom dem.

Styringsdokumentene er planstrategien, kommuneplanen med samfunnsdel, arealdel og kommunedelplaner, økonomiplan, budsjett og regnskap og årsberetning.

Kommunenes oppdrag kan deles inn i tre hovedområder: tjenesteyting, forvaltning og samfunnsutvikling.

Plan- og styringssystemet kan deles i to deler:

  • planlegging
  • kontroll og rapportering.


Styringsdokumentene skal gi politisk og administrativ ledelse et godt beslutningsgrunnlag for å kunne sikre langsiktig og helhetlig utvikling innenfor hovedområdene, slik at innbyggernes framtidige behov kan ivaretas innenfor disponible rammer.

Plan- og styringssystemet består av de plan- og styringsdokumenter nevnt. Figur nedenfor viser forholdet mellom disse.

Forholdet mellom styringsdokumentene - klikk for PDF

Lars Einar Karlsen er "Barn og unges representant i plansaker" for Verdal kommune.


     Til toppen av siden - årshjul>

Publisert: 13.08.2012 09:59 Sist endret: 10.03.2021 16:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS