Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Epostadresser til kommunale enheter

Dersom du er usikker på hvor du skal sende en Epost til kommunen, bør du alltid velge kommunens felles postmottak - med adresse postmottak@verdal.kommune.no.
Her leses Epost kontinuerlig (daglig), og all Epost vil bli åpnet og behandlet.

De fleste enheter har også en egen Epost-adresse som leses daglig, og det vil være sikrere å benytte disse adressene enn å sende Epost direkte til en enkelt ansatt - den ansatte kan være på ferie, være syk, eller ha andre former for fravær som gjør at Eposten kan bli liggende uten å bli behandlet.

Søk i listen nedenfor ved å klikke Ctrl + F.

Er det en enhet du ikke finner, prøv under Organisasjon.

Epost-adresser til kommunens postmottak og øvrige enheter
EnhetEpost-adresse
Verdal kommune, postmottak postmottak@verdal.kommune.no
Beredskap beredskap@verdal.kommune.no
Servicekontoret servicekontoret@verdal.kommune.no
Ordfører Se kontaktinformasjon for ordføreren
Varaordfører Se kontaktinformasjon for varaordføreren
Rådmann Se kontaktinformasjon for rådmannen
Feiertjenesten feieren@verdal.kommune.no
Ungdomskontakten ungdomskontakten@verdal.kommune.no
Forbregd/Lein barnehage forbregd.lein.barnehage@verdal.kommune.no
Kanutten barnehage kanutten.barnehage@verdal.kommune.no
Leksdal barnehage leksdal.barnehage@verdal.kommune.no
Maritvold barnehage marte.sjovold@verdal.kommune.no
Reinsholm barnehage reinsholm.barnehage@verdal.kommune.no
Vinne barnehage vinne.barnehage@verdal.kommune.no
Vuku barnehage vuku.barnehage@verdal.kommune.no
Ørmelen barnehage ormelen.barnehage@verdal.kommune.no
Garnes oppvekstsenter (inkl. barnehage) garnes.oppvekstsenter@verdal.kommune.no
Leksdal skole leksdal.skole@verdal.kommune.no
Ness oppvekstsenter (inkl. barnehage) ness.oppvekstsenter@verdal.kommune.no
Stiklestad skole stiklestad.skole@verdal.kommune.no
Verdalsøra barneskole verdalsora.bskole@verdal.kommune.no
Verdalsøra ungdomsskole verdalsora.uskole@verdal.kommune.no
Vinne skole vinne.skole@verdal.kommune.no
Vuku skole vuku.skole@verdal.kommune.no
Ørmelen skole ormelen.skole@verdal.kommune.no
Kulturskolen kulturskolen@verdal.kommune.no
Miljøteam-ungdomsskole miljoteam@verdal.kommune.no
Kulturtjenesten kultur@verdal.kommune.no
Ressurssenter oppvekst ressurssenter-oppvekst-adm@verdal.kommune.no
Biblioteket biblioteket@verdal.kommune.no
Svømmehallen svommehall@verdal.kommune.no
Kirkekontoret post@sikirken.no
Utdanningsforbundet, Verdal utdanningsforbundet@verdal.kommune.no
Fagforbundet, Verdal fagforbundet@verdal.kommune.no
Delta, Verdal delta@verdal.kommune.no
Stiklestad skolefritidsordning (SFO) stiklestad.sfo@verdal.kommune.no
Verdal ungdomsråd ungdomsradet@verdal.kommune.no
Kino kino@verdal.kommune.no
Kommunelege kommunelege@verdal.kommune.no
Lønningsavdelingen lonn@verdal.kommune.no
Personalavdelingen pers@verdal.kommune.no
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ppt@verdal.kommune.no
Regnskap regnskap@verdal.kommune.no
Innfordring innfordring@verdal.kommune.no
Innherred renovasjon innherred.renovasjon@ir.nt.no
Gravemeldinger i Verdal verdal.gravemelding@verdal.kommune.no
   
   
   
Publisert: 02.10.2009 11:09 Sist endret: 03.11.2020 09:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS