Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Begrenset tilgang og begrensede tjenester

Informasjonen er oppdatert 27.03.2020.

 
ER DU USIKKER PÅ OM AVDELINGEN / KONTORET DU SKAL OPPSØKE ER ÅPENT ELLER OM TJENESTEN DU ETTERSPØR TILBYS UNDER KORONA-UTBRUDDET ANBEFALER VI AT DU TAR KONTAKT MED KOMMUNEN PÅ TELEFON ELLER E-POST FØR DU OPPSØKER KONTORET / TJENESTEN.
(74 04 82 00 ELLER servicekontoret@verdal.kommune.no)

 

Rådhuset og Herredshuset: Restriksjoner på besøk, alle besøkende må henvende seg i skranken på Serviceklontoret i Rådhuset.

Verdal bo-og helsetun, Ørmelen bo- og helsetun, Vuku bo- og helsetun og G/H omsorgsboliger på Ørmelen:

 • Strenge restriksjoner på hvem som kan komme på besøk på institusjonene gjelder fra 09.03.2020
   

Hjemmetjenesten gjennomfører færre hjemmebesøk, og har også gjort andre tiltak for å redusere smitterisikoen.
Se mer informasjon om dette her.

Skoler og barnehager:

 • alle skoler, skolefritidsordninger og barnehager er stengt fra og med 13.03.2020. Dette gjelder også private skoler og barnehager, Møllegata voksenundersvisning og kulturskolen.
   
  Verdal kommune har organisert et tilbud for pass av barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner.
  Se retningslinjer for dette tilbudet.
   

NAV - I utgangspunktet er NAV-kontoret stengt for besøkende fra og med 13.03.2020, det gis kun begrenset adgang etter nærmere avtale og vurdering av om det er akutt behov for individuell samtale.
Se mer informasjon om tilgjengelighet på telefon her.

Innherred brann og redning - brannstasjonene i Verdal og Levanger er stengt for publikum fra og med 13.03.2020

Ungdomshuset Panzer er stengt fra og med 13.03.2020

Svømmehallen er stengt fra og med 13.03.2020

Alle idrettshaller og gymsaler er stengt fra og med 13.03.2020

Biblioteket er stengt for besøk fra og med 13.03.2020. Men de ansatta er på jobb og svare på telfon og Epost i vanlig arbeidstid. I tillegg er det digitale biblioteket alltid åpent, døgnet rundt, med amnge tilbud for den som bil!
Se mer om tilbudene biblioteket har her.

Psykisk helse

 • Lokalene til Avdeling psykisk helse er stengt for besøkende for å begrense Korona-smitte, men det gis likevel fortsatt tjenester.
  Det er verdt å merke seg at tjenester i en periode gis på en annen måte enn tidligere.
  Det kan skje forandringer i tjenestetilbudet fremover, dette vil hver enkelt som mottar tjenester få beskjed om via kontaktperson(er) i avdelingen.
   

Rusavdelingen:

 • følgende tjenester er stengt for besøkende fra og med mandag 16.03.2020:
  - Rustjenesten
  - Helsestasjon Rus
  - Urinlab
  - ATA-senteret
  - Boligkontoret
   
  Lokalene er stengt for besøkende for å begrense Korona-smitte, men det gis likevel fortsatt noen tjenester:
  - ingen aktivitet på ATA-senteret
  - det tas ikke urinprøver ved Ruslab.
   
  Mens noen tjenester gis fortsatt, selv om noen gis på annen måte enn vanlig.
  Det gis for eksempel ut brukerutstyr selv om Helsestasjon Rus ikke er åpent.
  Snakk med din kontaktperson i Rusavdelingen og få avklart ordninger.
   
  Det kan også skje forandringer i tjenestetilbudet fremover, og også dette vil du i så fall få beskjed om via din kontaktperson i avdelingen.
   
   

Dagtilbudet Arken og dagtilbudet Elvebredden:

 • begge disse er stengt fra og med fredag 13.03.2020. De som har fått servert mat i fellesskap på Elvebredden får nå mat bringt på døren.

 
Innvandrertjenesten / Immigrant service

 • er stengt for personlige henvendelser fra og med 18.03.2020 til og med 13.04.2020.
  Vi er tilgjengelige på telefon 901 06 349 eller 988 97 749 i tidsrommet. 10.00-14.00 mandag-fredag.
   
 • closed for personal inquiry from March 27th through April 13th 2020.
  You can call us at 901 06 349 or 988 97 749 between 10.00 to 14 00 Monday- Friday.
   

Helsestasjonen 

 • følger oppdaterte retningslinjer og anbefalinger for svangerskap – og helsestasjonstjenesten fra helsedirektoratet og vil framover ikke dra på hjemmebesøk til nyfødte men man vil få tilbud om å komme til konsultasjon på helsestasjonen. Det vil ikke være mulighet for å komme innom å veie uten avtale, ring helsestasjonen ved behov.
   
  6 mnd konsultasjonen vil framover ikke være en konsultasjon vi prioriterer.
  Vi prioriterer 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier, 3 mnd, 5 mnd, 12 mnd og 15 mnd konsultasjoner med helsesykepleier.

  Vi ber som før om at dere ikke møter ved tegn på sykdom.
  Søsken skal ikke være med på helsestasjonen.
   
  Tiltakene er innført for å beskytte de mest sårbare i befolkningen mot Corona smitte.
  Ved spørsmål ring Verdal helsestasjon på 74 04 83 50 (eventuelt 74 04 82 00)
   
 • Vaksinekontoret er stengt til og med tirsdag 14. april. Det vil bli telefontid fra 14.00 til 15.30 tirsdag 31.mars og 14.april, og fredag 3.april.
   

 Landbrukskontoret har redusert bemanning og adgangskontorll (henvendelse servicekontoret i Verdal rådhus)

Publisert: 18.03.2020 09:49 Sist endret: 30.03.2020 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS