Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Begrenset høring

Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt - begrenset høring, frist 20.11.19.

Det er foreslått følgende endringer av planen:

  • Etablering kjøreveg merket (f_SV9). Vegen går fra parkeringsplass f_ SPP6 og nordover på odden
  • Flytte eksisterende parkeringsplass(f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg( f_ SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP11, f_SPP12 og f_SPP13)
  • Etablere avkjørsel til hyttetomt 185

Forslagstiller har følgende vurdering av virkningene av planforslaget:

  • Vil ikke ha negative virkninger på grunnforholdene.
  • Avbøtende tiltak foreslått i notat om naturmiljø.
  • Reindrift vil ikke bli berørt av tiltaket
  • Tiltaket vil ikke medføre noen endring av friluftslivet på Sandvikodden. Det vil bli den samme muligheten til å vandre fritt mellom hyttene.

Administrasjonen sender herved forslaget på en begrenset høring, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd.

Planforslaget sendes ikke ut til berørte parter med post, men kan ses Servicekontoret i Verdal Rådhus. Dersom dokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen onsdag 20 november 2019.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller registreres via skjemaaet nedenfor.Publisert: 24.10.2019 10:53 Sist endret: 18.02.2021 14:56
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS