Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Detaljregulering Finnvola midtre veg

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 15. februar 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Detaljregulering Finnvola midtre veg - sak 9/22

Reviderete planbestemmelser etter vedtak i møtet

Planområdet er på ca. 82,5 daa og omfatter sørøstre del av hyttefeltet Finnvola midtre, som er lokalisert mellom Fv. 72 Åbovegen og riksgrensen til Sverige. Planforslaget legger til rette for anleggelse av adkomstveg til 9 hytter innerst i hyttefeltet samt revisjon av planbestemmelser.

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 2. april 2022. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no, eller registreres via skjemaet nedenfor.Publisert: 17.02.2022 12:42 Sist endret: 03.04.2022 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS