Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Detaljregulering Trones gård

Reguleringsplan til offentlig ettersyn.

Komite Plan og samfunn i Verdal har i møte den 12.04.2016, med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Trones gård, sak 27/16)
Planområdet ligger på Trones i Verdal kommune og er delt inn i to delområder. Hensikten med denne planen er å utvikle disse to delområdene til fritidsbebyggelse med utearealer. Det planlegges ca. 60-80 hytteenheter, 30-40 stk. i hvert delområde. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og landskapet på best mulig måte, og den vil bestå av moduler fra 35 m2 til 110 m2 og være på mellom en til tre etasjer.

Dokumenter:

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret, Verdal.
Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 26. mai 2016.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no, eller registreres via skjemaet nederst på siden.Publisert: 06.05.2016 12:00 Sist endret: 17.02.2021 10:47
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS