Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

- Ikke fare for videre utglidninger

I etterkant av det undersjøiske skredet utenfor kalkkaia på Verdal havn tirsdag kveld 8. januar, har Verdal kommune mottatt henvendelser fra innbyggere og næringsaktører som uttrykker utrygghet knyttet til risikoen for nye ras.

Det er en forståelig bekymring. Som beredskapsmyndighet tar Verdal kommune både hendelsen og usikkerhetsmeldinger fra egne innbyggere på det største alvor, derfor denne redegjørelse om hva som har skjedd og videre prosess framover.

La oss ile til med hovedbudskapet først som sist: Basert på foreliggende informasjon mener geoteknikere at det ikke er fare for videre utglidninger i området.

- Utførte målinger gir ingen indikasjon på at marbakken i området er i ferd med å skli ut. Det er heller ikke grunn til å forvente rasaktivitet som vil kunne forårsake vesentlige bølger eller utglidninger som kan ramme fyllinger eller konstruksjoner på land, heter det i den geotekniske vurderingen.

Det er entreprenørens underleverandør på geoteknikk, Norconsult, som har gjennomført undersøkelser i området. SeaScan har utført sjøbunnskartlegging i rasområdet, langs marbakken utenfor rasområdet og litt nord for innseilinga. Dessuten er tilleggsdata fra Rambøll innhentet i analysearbeidet.

Det er i tillegg engasjert en uavhengig tredjepart til å verifisere alle beregninger; Norges Geotekniske Institutt (NGI) er landets ledende geotekniske fagmiljø, og spesielt når det gjelder naturfare bistår NGI myndigheter, politi, grunneiere og næringsliv med ekspertise for å håndtere alle former for skred.

Instituttets vurdering av de geologiske forholdene i rasområdet og tilstøtende terreng vil foreligge tidlig i kommende uke. Rapportens hovedfunn blir gjort offentlig så fort de foreligger.

Verdal kommune vil understreke at det ikke ligger noen kritikk mot tiltakshaver det at kommunen finner det fornuftig å orientere om det pågående geotekniske arbeidet. Tvert om vil kommunen uttrykke tilfredshet med måten Trondheim havn har håndtert skredhendelsen på: Rasmyndigheten NVE ble kontaktet straks etter hendelsen, arbeidet ved rasstedet stoppet opp umiddelbart, og kommunen ble rutinemessig orientert. Kort sagt synes alle rutiner for varsling og videre undersøkelsesplikt å være fulgt.

Verdal kommune har jevnlige møter med Trondheim havn om håndteringen av skredhendelsen, senest nå i ettermiddag fredag 1. februar, og partene er enige om full åpenhet om de funn som følger av videre grunnundersøkelser. Du kan også følge videre utvikling i saken via Trondheim havns nettsider.

 

 


 

FAKTA

  • 8. januar: Et undersjøisk ras går utenfor Verdal havn. Raset måles til 350 meter langt og 300 meter bredt. Anslagsvis 300.000 kubikkmeter masse har glidd ut. Det foregikk anleggsarbeid ved kalkkaia på Verdal havn da raset skjedde. Arbeidet ble avsluttet umiddelbart.
  • 9. januar: Geoteknikere i Norconsult orienteres om raset.
  • 10. januar: Geoteknisk befaring.1
  • 2. januar: SeaScan kartlegger sjøbunnen i rasområdet og tilgrensende areal.
  • 18. og 22. januar: Trykksonderinger/rådata fra Rambøll. Tolkes/beregnes av Norconsult.
  • Uavhengig kontroll (NGI) ventes uke 6 Publisert: 01.02.2019 17:14 Sist endret: 15.02.2019 00:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS