Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Høring: Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Formannskapet i Verdal har i medhold av plan- og bygningslovens §11-14 vedtatt å sende
forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for Verdal kommune 2021-2030, datert 8.juni 2021, på høring. Høringsfrist er 21.08.2021.

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler langsiktige mål og strategier for Verdal som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon. Planen gir retning for utvikling, drift og arealbruk i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel har tre satsingsområder. Disse peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden. De tre satsingsområdene i samfunnsdelen er:

  • Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig
  • Inkluderende, raus og mangfoldig
  • Skapende, kompetent og framtidsrettet

 

Frist for innspill til planen er 21. august. 2021.

Se planforslaget her.   PDF-format

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret på tlf. 74 04 82 00.

Det bes om at innspill helst sendes som e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.Publisert: 22.06.2021 07:59 Sist endret: 20.08.2021 15:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS