Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Høring kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022. Frist 01.12.2014.

Komite mennesker og livskvalitet vedtok i møte 15.10.14, i henhold til plan- og bygningslovens §11-4, å legge Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022 for Verdal kommune ut på høring.

Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022 inneholder langsiktige mål og strategier. Planen vil være styrende for kommunens rolle og innsats innen oppvekstområdet. Planen er ikke altomfattende for all oppvekstaktivitet, men har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover.

Planen er en overordnet plan som har til hensikt å peke på noen store linjer og perspektiv som skal prege oppvekstsektoren i årene som kommer, og den vil være førende for framtidige prioriteringer i økonomiplan og budsjett.

For å operasjonalisere målene og strategiene i hele oppvekstsektoren vil det utarbeides 3 temaplaner/utredninger for skole, barnehage og hjelpetjenester, og i dem vil det komme mer konkrete delmål og tiltak. Disse vil utarbeides i 2015.

Etter høring blir planen lagt frem til 2.gangs behandling i Komitè for mennesker og livskvalitet, og deretter til behandling i formannskap og kommunestyret i Verdal kommune.

Last ned Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022.

Gi din uttalelse til:
postmottak@verdal.kommune.no eller bruk skjemaet nedenfor.

Frist for å gi innspill til planen er 1.desember 2014.
 

Innkomne uttalelser:Publisert: 17.10.2014 13:55 Sist endret: 05.02.2021 14:29
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS