Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Høring kommunedelplan helse, omsorg og velferd

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - "Følk ska bli hjølpin". Frist 01.12.2014.

Komitè mennesker og livskvalitet vedtok i møte 15.10.14, i henhold til plan- og bygningslovens §11-4, å legge kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030 "Følk ska bli hjølpin" for Verdal kommune ut på høring.

Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030 er en plan som innholder langsiktige mål og strategier for Verdal kommune sitt arbeid innen fagområdene helse, omsorg og velferd. Endringsbehovet i tjenestene er stort som følge av analysene av hva framtidas samfunnsutvikling krever. Kommunedelplanen bygger på Planstrategiens langsiktige utfordringer og målbilde for 2030, og de mål og strategier som er beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel. Planen vil være førende for framtidige prioriteringer i økonomiplan og budsjett.

Etter høring blir planen lagt frem til 2.gangs behandling i Komitè for mennesker og livskvalitet, og deretter til behandling i formannskap og kommunestyret i Verdal kommune.

Last ned Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030

Gi din uttalelse til:
postmottak@verdal.kommune.no, eller bruk skjemaet nedenfor.

Frist for å gi innspill til planen er 1.desember 2014.
 

Innkomne uttalelser:Publisert: 16.10.2014 08:20 Sist endret: 05.02.2021 13:39
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS