Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Høring kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur 2015 - 2030. Frist 01.12.2014.

Komite mennesker og livskvalitet vedtok i møte 15.10.14, i henhold til plan- og bygningslovens §11-4, å legge Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 for Verdal kommune ut på høring.

Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 inneholder langsiktige mål og strategier. Planen vil være styrende for kommunens rolle og innsats på kulturfeltet. Planen er ikke altomfattende for all kulturaktivitet, men har fokus på de områder som vurderes som viktigst å utvikle i årene framover.
Planen vil være førende for framtidige prioriteringer i økonomiplan og budsjett.
Kulturbasert næring omhandles ikke i denne planen. Det vil inngå i Kommunedelplan næring som er under utarbeidelse.

Etter høring blir planen lagt frem til 2.gangs behandling i Komitè for mennesker og livskvalitet, og deretter til behandling i formannskap og kommunestyret i Verdal kommune.

Last ned Kommunedelplan kultur 2015 – 2030.

Gi din uttalelse til:
postmottak@verdal.kommune.no, eller bruk skjemaet nedenfor.

Frist for å gi innspill til planen er 1.desember 2014.
 

Innkomne uttalelser:Publisert: 16.10.2014 11:25 Sist endret: 05.02.2021 13:39
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS