Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Hvorfor testes ikke alle?

Kommunen registrerer mange spørsmål og kommentarer om hvilke kriterier som gjelder for hvem som skal testes for koronavirus. Her er gjeldende praksis:

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) i samråd med Helsedirektoratet som utarbeider råd og kriterier for prøvetaking, testing og forsendelse av prøver for påvisning av koronaviruset.

- Verdal kommune følger helsemyndighetenes råd om testing, sier kommuneoverlege i Verdal, Ragnhild Holmberg Aunsmo.

FHI utarbeider nå oppdaterte råd i samråd med Helsedirektoratet, men inntil videre gjelder følgende kriterier som indikerer at det skal testes for covid-19/koronavirus:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer
     

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av gruppene over, tilbys vanligvis ikke test. De bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Deres nærkontakter behøver ikke å være i karantene, men bør følge med på egen helse. Ved symptomer bør også de holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?
Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke. 

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.

NB!
Personer med mildere symptomer etter reise trenger ikke kontakte lege. Dersom de har behov for akutt helsehjelp, må de ringe fastlegen eller legevakt på tlf. 116117 dersom fastlegen ikke er tilgjengelig.Publisert: 18.03.2020 11:26 Sist endret: 20.03.2020 14:39

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS