Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

NVE - sikringstiltak mot flom i Vuku

Plan for sikringstiltak mot flom i Vuku sendes med dette til lokal høring. NVE ber om at uttalelser sendes NVE innen 15.11.2020.

Omtale av planen
Tettstedet Vuku ligger flomutsatt i forhold til Verdalselva, og opplever skadeflommer med jevne mellomrom. Flomproblematikken er kompleks og skyldes delvis at overvannssystemer med utløp i elva ikke har tilstrekkelig kapasitet når Verdalselva er flomstor. Vannet strømmer da opp gjennom kummer og sluk i sentrumsområdet, og bidrar til oversvømmelsen.

Sikringsplanen beskriver sikringstiltak mot flom i Vuku. En 510 m lang flomvoll vil bygges langs høyre elvebredd for å hindre skader på bebyggelsen. I tillegg vil kulverten som leder Ekerbekken forbi sentrumsområdet få økt kapasitet, ved at utløpsdelen får større dimensjon og ledes til nedstrøms side av Østnesfossen, i tillegg til at det bygges en ny innløpskonstruksjon. Sikringstiltaket vil bidra til å sikre Vuku mot en flom på størrelse med 200-årsflommen for Verdalselva.

Tiltaksplan 20057 - Sikringstiltak mot flom i Vuku, Verdal  (NVE)

Vedlegg til tiltaksplanen  (NVE)

Uttalelser sendes NVE innen 15.11.2020.Publisert: 07.10.2020 10:43 Sist endret: 18.05.2021 13:48

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS