Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Offentlig ettersyn - Hello industri- og deponiområde

Detaljregulering Hello industri og deponiområde til offentlig ettersyn. Frist for uttalelser 10. april 2021.

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 09.02.2021, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at ovennevnte forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Forslagsstiller er Frøseth AS, og Sweco Norge AS er engasjert som plankonsulent for å utarbeide detaljreguleringsplanen.

Planforslaget legger til rette for utvidelse/etablering av industriområde i tilknytning til Hello steinbrudd. Det er to områder som foreslås regulert til industriformål. Disse områdene ligger i tilknytning til eksisterende industriområde og deponi.

Detaljregulering for Hello industri- og deponiområde - (sak 18/21)
Det regulerte området ligger i Hello, i Verdal kommune. Adkomst fra Verdal er via Fv. 6894 Reinslia og Kv. 3632 Ravlovegen. Planområdet består av gnr/bnr 268/1/5 (deponiområde) og deler av gnr/bnr 268/1 (landbruk og industriområde) og 600/3632 (Kv. 3632 Ravlovegen). Planområdet ligger ved høyden Ravloberget. Planområdet er ca. 110 daa. Deler av området er også i dag industri- og deponiområde. I det planlagt utvidete industriområdet er det for
det meste ung barskog.

Vedlegg og sakspapirer kan du se her

Sakspapirer og vedlegg kan også ses på Servicekontoret i Verdal Rådhus, Rådhusgata 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 10. april 2021.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 17.02.2021 09:00 Sist endret: 11.04.2021 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS