Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Offentlig ettersyn - Bredingsberg, trinn 2

Detaljregulering for Bredingsberg 10 – trinn 2. Høringsfrist 29.02.2020.

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 14.01.2020, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bredingsberg 10 – trinn 2 - (sak 6/20)
Planområdet på ca. 2,5 daa er lokalisert i Vuku sentrum, nord for fv. 757 Bredingsberg. Planområdet grenser til boligbebyggelse i øst, sør og vest og til skog i nord. Planforslaget legger til rette for minst 12 boenheter med tilhørende parkering, boder og felles uteoppholdsareal. Det planlegges to leilighetsbygg med inntil seks leiligheter i hvert bygg og med garasjer og boder i underetasje og felles heishus. Kjøreadkomst foreslås via eksisterende avkjørsel fra fv. 757 Bredingsberg.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal Rådhus, Rådhusgata 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen lørdag 29.02.2020.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 16.01.2020 08:15 Sist endret: 11.02.2021 09:52
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS