Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Økonomiplan 2022-2025 - Budsjett 2022

Offentlig ettersyn til 13. desember 2021.

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022, kommunale avgifter,  eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn påkommunens hjemmeside fram til kommunestyrets behandling i møte 13. desember 2021. Innspill og uttalelser kan sendes til postmottak@verdal.kommune.no eller registreres via skjema nederst på siden. Innspill og uttalelser kan også sendes i vanlig post til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Dokumenter:

Sakspapirene til saken om budsjett og økonomiplan i formannskapet.

Formannskapets vedtak i saken om budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling for budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til kommunestyret  i digital versjon.

 

Økonomireglement for Verdal kommune 2022

Gebyr og betalingssatser 2022

Møtebok Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Budsjett drift Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2022

Økonomiplan drift Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2022-2025

Økonomiplan investeringer Sør-Innherad kirkelige fellesråd 2022-2025

Budsjett kontrollarbeidet 2022 Økonomiplan 2022-2025, fra kontrollutvalget

 

MOTTATTE INNSPILL / UTTALELSER: 

  1. Uttalelse fra Eldreådet   PDF
  2. Uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede   PDF
  3. Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget   PDF
  4. Uttalelse fra Verdal idrettsråd   PDF
  5. Uttalelse fra FAU verdalsøra ungdomsskole og FAU Vuku ungdomsskole   PDF
  6. Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg i Verdal (KFUV Verdal)   PDF
  7. Uttalelse fra Utdanningsforbundet   PDF
  8. Uttalelse fra Kreftforeningen   PDF  Epost fra Kreftforeningen   PDF


Publisert: 26.11.2021 07:30 Sist endret: 13.12.2021 12:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS