Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Plan til offentlig ettersyn

Detaljregulering M. B. Landstadsgate 1.

Komité Plan og samfunn har i møte den 13.06.2017 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljreguleing M. B. Landstadsgate 1, sak 37/17
Planarbeidet tar utgangspunkt i å regulere tomta M.B. Landstadsgate 1 til kombinert bolig og kontor/tjenesteytingsformål. Det legges opp til blokkbebyggelse med bevaring av eksisterende fasade mot Nordgata. Bebyggelsens angitte maksimale høyde er 13 m., dvs. inntil 4 etasjer.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret, Johannes Brunsgt. 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no  innen 21.08.2017.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 22.06.2017 11:00 Sist endret: 05.02.2021 09:46
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS