Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Planforslag til offentlig ettersyn

Detaljregulering Brygga II, frist for uttalelse utvidet til 18.05.2018.

Komité for plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 20.03.2018, sak PS 27/18, å legge forslag til detaljregulering for Brygga II fra, for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse i bryggestil med 7 boenheter, med tilhørende garasjerekke og fellesarealer samt areal til allment tilgjengelig sti langs Verdalselva. Vegen Brygga, som inngår i Elvepromenaden, foreslås omlagt noe.

Planforslaget kan også ses på kommunens servicekontor i Kinogården, Johannes Bruns gate 2.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, eller på e-post til; postmottak@verdal.kommune.no.
Uttalelse kan også registreres via skjemaet nedenfor.
Frist for uttalelse er utvidet til: 18.05.2018.Publisert: 23.03.2018 09:00 Sist endret: 12.02.2021 13:04
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS