Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Planforslag til høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering Sagstuvegen 18, frist for uttalelse 11.12.2017.

Komité for plan og samfunn i Verdal kommune vedtok i møte den 17.10.2017, sak PS 54/17, å legge forslag til detaljregulering for Sagstuvegen 18 ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget tar utgangspunkt i fortetting av en eksisterende eneboligtomt på Ørmelen i Verdal kommune. Det legges opp til i alt 8 boenheter fordelt på to bygg med tilhørende uteoppholdsareal, garasjeanlegg og teknisk infrastruktur. Planforslaget er utarbeidet av Nordbohus AS.

Planforslaget kan også ses på kommunens servicekontor i Kinogården, Johannes Bruns gate 2.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, postboks 24, 7651 Verdaleller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.
Uttalelse kan også registreres via skjemaet nedenfor.
Frist for uttalelse: 11.12.2017.Publisert: 18.10.2017 15:00 Sist endret: 01.02.2021 12:00
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS